Yksityistilaisuudet

Yksityistilaisuudet

 

 

Oli sit­ten kysees­sä pie­ni tai isom­pi seu­rue, emän­tä tuo yksi­tyis­ti­lai­suu­teen tar­vit­ta­vaa ele­gans­sia, jär­jes­täy­ty­nei­syyt­tä sekä arvok­kuut­ta. Emän­tä voi hos­ta­ta vie­rai­ta itse juh­la­ti­las­sa sekä tar­vit­taes­sa aut­taa tapah­tu­man jär­jes­tä­jää kul­je­tuk­sis­sa, oheis­oh­jel­man jär­jes­tä­mi­ses­sä sekä muis­sa juok­se­vis­sa asioissa.

Autam­me sinua tilai­suu­den suun­nit­te­lus­sa ja suo­sit­te­lem­me sinul­le yhteis­työ­kump­pa­niem­me tar­joa­mia palveluja! 

“Tavoitteena on sulautua osaksi tapahtumaa ja sen tunnelmaa sekä sisäistää tapahtuman luonne jo ennen vieraiden saapumista.”

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö