Markkinointikiertueet

Markkinointikiertueet

 

 

Onko yri­tyk­sel­lä­si suun­ni­tel­mis­sa mark­ki­noin­ti­kier­tue, joka vaa­tii työ­hön­sä sitou­tu­nei­ta pro­moot­to­rei­ta, emän­tiä tai tapah­tu­ma­työn­te­ki­jöi­tä? Autam­me asiak­kai­tam­me eri­lais­ten mark­ki­noin­ti­kier­tuei­den toteu­tuk­sis­sa ja väli­täm­me luo­tet­ta­via teki­jöi­tä eri­lai­sil­le kiertueille.

Autam­me myös tar­vit­taes­sa yri­tys­tä­si, mikä­li tar­vit­set apua kier­tu­een suun­nit­te­lus­sa tai jär­jes­te­lyis­sä. Mark­ki­noin­ti­kier­tue vaa­tii pit­kä­jän­teis­tä työn­te­koa ja sitou­tu­nei­ta tekijöitä.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö