Mainosmallit

Mainosmallit

 

Etsit­kö esiin­ty­jiä mai­nok­siin? Kaut­tam­me tilat­ta­vat mai­nos­ma­lit ovat muun­tau­tu­mis­ky­kyi­siä sekä ammattitaitoisia.

Vip­host Fin­lan­din kaut­ta voit tila­ta free­lance­poh­jai­ses­ti työs­ken­te­le­viä mai­nos­mal­le­ja. Väli­täm­me teki­jöi­tä esi­mer­kik­si mai­nos­ku­vauk­siin, kata­lo­gi­ku­vauk­siin sekä mui­hin projekteihin.

Väli­täm­me esiin­ty­mis­ky­kyi­siä teki­jöi­tä, jot­ka omaa­vat aikai­sem­paa kuvaus­ko­ke­mus­ta ja toi­mi­vat luon­nol­li­ses­ti kame­ran edes­sä. Teki­jöi­tä on help­poa ja vai­va­ton­ta ohja­ta, ja mal­lin valin­ta tapah­tuu aina yhteis­työs­sä asia­kas­yri­tyk­sen kans­sa yri­tyk­sen ja tuo­te­tun mai­nok­sen pre­fe­rens­sit huomioiden.

Ota rohkeasti yhteyttä puhelimitse
tai jätä tarjouspyyntö